fbpx

Szkolenia Aktywizacja zawodowa

SZKOLENIA

Szkolenie

Motywacyjne

– dla osób bezrobotnych

– dla osób z niepełnosprawnościami

– dla kadry właścicieli firm i kadry kierowniczej

Szkolenie

Marketing

– marketing w mikroprzedsiębiorstwie

– plany marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Szkolenie

Tworzenie biznes planu

Przygotowywanie biznes planów zgodnie z wnioskami obowiązującymi w projektach unijnych i projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie

Aktywizacja zawodowa

– ocena potencjału zawodowego

– tworzenie indywidualnych planów rozwojowych

– szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego

– szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

DORADZTWO

Doradztwo

Biznesowe

– Strategie rozwoju

– Strategie sprzedażowe

– zarządzanie firmą

– zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo

Zawodowe

Indywidualne i grupowe zajęcia doradcze, dostosowane do potrzeb klienta

Doradztwo

Zawodowe