fbpx

SZKOLENIA

Szkolenie

Motywacyjne

– szkolenia motywacyjne dla osób z niepełnosprawnościami

– szkolenia motywacyjne dla pracowników

– szkolenia motywacyjne dla kadry zarządzającej

Szkolenie

Marketing

– marketing w mikroprzedsiębiorstwie

– plany marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Szkolenie

Tworzenie biznes planu

Przygotowywanie biznes planów zgodnie z wnioskami obowiązującymi w projektach unijnych i projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie

Aktywizacja zawodowa

– ocena potencjału zawodowego

– tworzenie indywidualnych planów rozwojowych

– szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego

– szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

DORADZTWO

Doradztwo

Biznesowe

– zarządzanie zasobami

– wdrażanie strategii rozwojowych

– plany marketingowe

Doradztwo

Zawodowe

doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe