fbpx

Zapytania ofertowe

12.10.2020 r.
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński zaprasza do składania ofert w ramach rozeznana rynku na Świadczenie specjalistycznych indywidualnych usług doradczych o charakterze biznesowym dla uczestników projektu „Fabryka biznesu” nr RPWP.06.03.01-30-0119/17, którzy otrzymali środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Zapytanie – doradztwo.
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 

Archiwum ->
06.12.2018 r.

Wyniki rozeznania rynku dot. świadczenia usług związanych z organizacją wydarzenia pn. „Targi Ekonomii Społecznej” w dniu 15.12.2018 r.


28.11.2018 r.


Rozeznanie rynku dot. świadczenia usług
związanych z organizacją wydarzenia pn. „Targi Ekonomii Społecznej” w dniu 15.12.2018 r.

Dodano: 2017-05-25

1. Wyniki rozeznania rynku dot. Organizacji targów ekonomii społecznej w dniu 3 czerwca 2017r.Dodano: 2017-05-19

Rozeznanie rynku na realizację usług związanych z kompleksową organizacją wydarzenia pn. „Targi Ekonomii Społecznej”, odbywającego się w ramach projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim” realizowanego w ramach poddziałania 7.3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Rozeznanie rynkuDodano: 2017-02-22

1. Wyniki rozeznania rynku dot. przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Akademia kompetencji zawodowych
Dodano: 2017-02-22

Rozeznanie rynku dot. świadczenia usługi cateringowej dla uczestników warsztatów/szkoleń prowadzonych dla uczestników projektu Fabryka biznesu nr RPPM.05.07.00-22-0132/16-00 realizowanego w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
1. Zapytanie ofertowe
2. Wycena


Dodano: 2017-02-14

1. Zapytanie ofertowe – świadczenie usług doradztwa zawodowego indywidualnego dla uczestników projektu Akademia kompetencji zawodowych

Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.


Dodano: 2017-01-27

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia zajęć na Warsztatach kompetencji społecznych oraz Warsztatach poszukiwania pracy, w ramach projektu Od kształcenia do zatrudnienia, czyli jak efektywnie wspierać osoby młode znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.


1. Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć na WKS 27 01 2017

2. Zapytanie ofertowe – prowadzenie zajęć na WPP 27 01 2017Dodano: 2017-01-27

1. Wyniki rozeznania rynku dot. świadczenia usług cateringowych

Dodano: 2017-01-23

1. Zapytanie ofertowe dot. świadczenia usług cateringowych dla uczestników projektu Akademia Kompetencji Zawodowych”

2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy. 

Dodano: 2017-01-18Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników projektu „Wspieramy przedsiębiorczych – dotacje dla osób z podregiony pilskiego”

1. Zapytanie ofertowe – prawnik.

2. Zapytanie ofertowe rejestrowanie i finansowanie.

3. Zapytanie ofertowe księgowość szkolenia.

4. Zapytanie ofertowe klastry + społeczna odpowiedzialność biznesu.Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie konsultacji indywidulanych dla uczestników projektu „Wspieramy przedsiębiorczych – dotacje dla osób z podregiony pilskiego”

1. Zapytanie ofertowe księgowość konsultacje.

2. Zapytanie ofertowe doradztwo biznesplan.

3. Zapytanie ofertowe indywidualne konsultacje psychologiczne.
Dodano: 2017-01-11

1. Wyniki rozeznania rynku dot. przeprowadzenia Warsztatów Aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych” nr RPWP.06.02.00-30-0055/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.”


Dodano: 2017-01-05

1. Rozeznanie rynku
dot. projektu „Akademia Kompetencji Zawodowych”

2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonywanych usług


Dodano: 2016-12-271. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo doradczych dla uczestników projektu „Wspieramy przedsiębiorczych – dotacje dla osób z podregiony pilskiego”.

Dodano: 2016-11-30

1. Wynajem powierzchni wytawienniczo-targowej oraz stoisk wystawienniczo-targowych

2. Zawidomienie dot. wyników rozeznania rynku dot. publikacji ogłoszenia w prasie.


Dodano: 2016-11-24

1. Rozeznanie na wynajem powierzchni targowo-wystawienniczej oraz stanowisk targowo-wystawienniczych podczas Targów Ekonomii Społecznej organizowanych w ramach projektu pn.”Ośrodek Wsparcia Ekonomii w Subregionie pilskim”.

2. Formularz oferty


Dodano: 2016-11-24

1. Rozeznanie rynku na opracowanie graficzne i publikację ogłoszenia”.

2. Formularz oferty
 

Dodano: 2016-10-04

1. Informacja o wyniku postępowania (usługi psychologiczne)

Dodano: 2016-09-28

1. Informacja o wyniku postępowania (usługi szkoleniowe)

Dodano: 2016-09-13

1. Zapytanie ofertowe na usługi doradztwa zawodowego w projekcie.

2. Zapytanie ofertowe na usługi wsparcia psychologicznego w projekcie.


Dodano: 2016-08-18

– Zapytanie ofertowe.

——————————–
Dodano: 2016-03-21

——————————–

– Zapytanie ofertowe na świadczenie usług animacyjnych.

– Załącznik nr 1 – formularz oferty.

– Załącznik nr 2 – oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków.

– Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku powiązań.

– Załącznik nr 4 – oświadczenie o braku powiązań.

SZKOLENIA

Szkolenie

Motywacyjne

– dla osób bezrobotnych

– dla osób z niepełnosprawnościami

– dla kadry właścicieli firm i kadry kierowniczej

Szkolenie

Marketing

– marketing w mikroprzedsiębiorstwie

– plany marketingowe dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą

Szkolenie

Tworzenie biznes planu

Przygotowywanie biznes planów zgodnie z wnioskami obowiązującymi w projektach unijnych i projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy

Szkolenie

Aktywizacja zawodowa

– ocena potencjału zawodowego

– tworzenie indywidualnych planów rozwojowych

– szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i zawodowego

– szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej

DORADZTWO

Doradztwo

Biznesowe

– Strategie rozwoju

– Strategie sprzedażowe

– zarządzanie firmą

– zarządzanie zasobami ludzkimi

Doradztwo

Zawodowe

Indywidualne i grupowe zajęcia doradcze, dostosowane do potrzeb klienta