fbpx
Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego

23/09/2022 r.Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


16/09/2022 r.Wydłużamy IV turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”.

Biuro projektu informuje o wydłużeniu IV tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor, technik ekonomista. Rekrutacja trwa do 22 września 2022 r. Szczegółowe informacje w Punkcie Informacji i Kariery, tel. 67 256 40 76.


05/09/2022 r.Rozpoczynamy IV turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu IV tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor, technik ekonomista. Rekrutacja trwa od dnia 5 września 2022 r. do 16 września 2022 r. Grupą docelową projektu są uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor lub technik ekonomista, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


19/08/2022 r.Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 29 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00.29/07/2022 r.
 

Uczniowie biorący udział w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” zakończyli 1-miesięczne staże zawodowe.

FOTORELACJA: Nasi stażyści rozpoczynają WAKACJE – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim (zs-krzyz.pl)


01/07/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc LIPIEC 2022 r.


13/06/2022 r.
 

W ramach realizacji Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” została wyposażona pracownia spedycyjna!

Zakupione drewniane modele palet i ładunków umożliwiają kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych na rynku pracy. FOTORELACJA: Edukacja na miarę XXI wieku – tylko w ZS Krzyż!!! – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim (zs-krzyz.pl)


01/06/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc CZERWIEC 2022 r.


04/05/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc MAJ 2022 r.


21/04/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2022 r. – KURSY ZAWODOWE.


06/04/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2022 r.


06/04/2022 r.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej” w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego ?Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej? w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.


04/04/2022 r.
 

Rozpoczynamy III turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu III tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Rekrutacja trwa od dnia 4 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Grupą docelową projektu jest: – 90 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 90 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 90 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 68 uczniów. Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej. Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

 


30/03/2022 r.
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia 'Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim’ (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 7 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.


01/03/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc marzec 2022 r.


12/01/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc styczeń 2022 r.


12/01/2022 r.
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)


30/12/2021 r.
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 10 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.


20/12/2021 r.
 

Biuro Projektu informuje o przerwie w funkcjonowaniu Punktu Informacji i Kariery od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: Sylwia Brączkowska – sylwiabraczkowska@zs-krzyz.pl Paulina Bryszkiewicz – paulina.bryszkiewicz@gmail.com  


17/12/2021 r.
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej.

Informujemy, iż wybrano dostawców wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl)


6/12/2021 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc grudzień 2021 r.


3/12/2021
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r., godz. 12.00.


02/11/2021 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc listopad 2021 r.


18/10/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc październik 2021 r.


04/10/2021
 

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” oraz listę rezerwową.


06/09/2021
 

Rozpoczynamy II turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu II tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.   Rekrutacja trwa od dnia 6 września 2021 r. do 16 września 2021 r. Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.   Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.   Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl   DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

 


22/07/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.


14/07/2021
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. (funduszeeuropejskie.gov.pl)


25/06/2021
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 2 lipca 2021 r. o godz. 15.00.


04/05/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc maj 2021 r.


01/04/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2021 r.


01/02/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc luty 2021 r.


18/01/2021
 

Wznawiamy realizację staży!

Biuro projektu informuje, iż z dniem 21 stycznia 2021 r. wznowiona zostaje realizacja staży zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Realizacja doradztwa zawodowego będzie natomiast kontynuowana.


18/01/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc styczeń 2021 r.


16/12/2020
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc grudzień 2020 r.


28/10/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


23/10/2020

Realizacja staży i doradztwa – wstrzymana!

  Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.


Komunikat z 23.10.2020 r.: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne


02/10/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”.

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc październik 2020 r.


23/09/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


23/09/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych (Pobierz) do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”, listę rezerwową (Pobierz) oraz listę osób, które nie zakwalifikowały się (Pobierz) do udziału w Projekcie.


07/09/2020
 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.   Rekrutacja trwa od dnia 7 września 2020 r. do 17 września 2020 r. Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów. Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej. Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl   DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ


Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu:  

Projekt pt.”Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

    współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0039/19-00  

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.09.2020 r.-30.09.2022 r. Wartość projektu: 863 117,50 zł Kwota dofinansowania: 776 793,50 zł Zasięg terytorialny: powiat czarnkowsko-trzcianecki  

Cele projektu:

– wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 72 uczniów (36K, 36M, 4 ON) uczących się w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim, – wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, – utworzenie Punktu Informacji i Kariery, – doposażenie 3 pracowni szkolnych.

Projekt polega na:

– wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów, – doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych.  

Dla kogo:

Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Partnerem projektu jest:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Potrzebujesz profesjonalne sprzętu lub obsługi ważnych wydażeń.
Nie czekaj Zadzwoń i skorzystaj z naszych usług.