fbpx

Skuteczny EURES

Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, Oś priorytetowa II. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy na podstawie umowy nr POWER.02.04.00-00-0099/18

Najważniejsze informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.03.2019 r.-31.01.2020 r.
Wartość projektu: 970 707,50 zł
Kwota dofinansowania: 941 585,50 zł
Zasięg terytorialny: cała Polska


Cele projektu:
-podniesienie kompetencji w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES w związku z reformą sieci EURES w państwach członkowskich UE/EFTA
-poprawa jakości świadczenia usług sieci EURES
-przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników publicznych służb zatrudnienia

Dla kogo:
Grupą docelową projektu jest 750 pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. doradcy oraz asystenci EURES, a także pośrednicy pracy zatrudnieni w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w całej Polsce.

Program szkoleń:
– sieć EURES na poziomie unijnym i krajowym
– usługi wsparcia sieci EURES dla poszukujących pracy i pracodawców
– Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES Komisji Europejskiej
– systemy informatyczne wspierające świadczenia usług sieci EURES w Polsce
– krajowa strona internetowa
– portal Powroty
– unijne narzędzia informacyjno-rekrutacyjne sieci EURES
– platforma staży i praktyk zawodowych Drop’pin@EURES
– kompetencje i umiejętności na europejskim rynku pracy
– narzędzia i metody stosowane w europejskim pośrednictwie pracy
– ukierunkowane programy wspierające mobilność w zatrudnieniu
– media społecznościowe w międzynarodowym pośrednictwie pracy

Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów, warsztatów, symulacji rozmów, studiów przypadku.


Partnerem projektu jest:
Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Patrycja Nowakowska-Szarek
Karzcino 25B
76-200 SŁUPSK

euresBiuro projektu zamieszcza dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu:

„Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ
Oświadczenie/deklaracja – POBIERZ
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ


 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z warunkami udzielania zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenia dla uczestników projektu „Skuteczny EURES.

Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.
Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – POBIERZ
3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu – POBIERZ
Biuro projektu zamieszcza harmonogram szkoleń „Skuteczny Eures” zatwierdzony przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – POBIERZ

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>