fbpx

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński jest partnerem w programie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim II

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Akademia kształcenia zawodowego

23/09/2022 r.Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


16/09/2022 r.Wydłużamy IV turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”.

Biuro projektu informuje o wydłużeniu IV tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor, technik ekonomista. Rekrutacja trwa do 22 września 2022 r. Szczegółowe informacje w Punkcie Informacji i Kariery, tel. 67 256 40 76.


05/09/2022 r.Rozpoczynamy IV turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu IV tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor, technik ekonomista. Rekrutacja trwa od dnia 5 września 2022 r. do 16 września 2022 r. Grupą docelową projektu są uczniowie Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik spedytor lub technik ekonomista, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.


19/08/2022 r.Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 29 sierpnia 2022 r. o godz. 12.00.29/07/2022 r.
 

Uczniowie biorący udział w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” zakończyli 1-miesięczne staże zawodowe.

FOTORELACJA: Nasi stażyści rozpoczynają WAKACJE – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim (zs-krzyz.pl)


01/07/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc LIPIEC 2022 r.


13/06/2022 r.
 

W ramach realizacji Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” została wyposażona pracownia spedycyjna!

Zakupione drewniane modele palet i ładunków umożliwiają kształtowanie umiejętności zawodowych uczniów niezbędnych na rynku pracy. FOTORELACJA: Edukacja na miarę XXI wieku – tylko w ZS Krzyż!!! – Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim (zs-krzyz.pl)


01/06/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc CZERWIEC 2022 r.


04/05/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc MAJ 2022 r.


21/04/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2022 r. – KURSY ZAWODOWE.


06/04/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2022 r.


06/04/2022 r.
 

Zapytanie ofertowe dotyczące „Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej” w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego dotyczącego ?Dostawy wyposażenia pracowni spedytorskiej? w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 15 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.


04/04/2022 r.
 

Rozpoczynamy III turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu III tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” dla uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Rekrutacja trwa od dnia 4 kwietnia 2022 r. do 29 kwietnia 2022 r. Grupą docelową projektu jest: – 90 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 90 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 90 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 68 uczniów. Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej. Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik spedytor lub technik ekonomista, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

 


30/03/2022 r.
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia 'Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim’ (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 7 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00.


01/03/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc marzec 2022 r.


12/01/2022 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc styczeń 2022 r.


12/01/2022 r.
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)


30/12/2021 r.
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 10 stycznia 2022 r. o godz. 12.00.


20/12/2021 r.
 

Biuro Projektu informuje o przerwie w funkcjonowaniu Punktu Informacji i Kariery od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego: Sylwia Brączkowska – sylwiabraczkowska@zs-krzyz.pl Paulina Bryszkiewicz – paulina.bryszkiewicz@gmail.com  


17/12/2021 r.
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej.

Informujemy, iż wybrano dostawców wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl)


6/12/2021 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc grudzień 2021 r.


3/12/2021
Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na dostawę wyposażenia pracowni spedytorskiej w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia Dostawa wyposażenia pracowni spedytorskiej (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert: 13 grudnia 2021 r., godz. 12.00.


02/11/2021 r.
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc listopad 2021 r.


18/10/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc październik 2021 r.


04/10/2021
 

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” oraz listę rezerwową.


06/09/2021
 

Rozpoczynamy II turę rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu II tury rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.   Rekrutacja trwa od dnia 6 września 2021 r. do 16 września 2021 r. Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów.   Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej.   Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl   DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

 


22/07/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.


14/07/2021
 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych.

Informujemy, iż wybrano realizatorów kursów zawodowych dla uczniów w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19. Rozstrzygnięcie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. (funduszeeuropejskie.gov.pl)


25/06/2021
 

Zapytanie ofertowe na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, nr RPWP.08.03.01-30-0039/19.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego na realizację kursów zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie: Baza Konkurencyjności – szczegóły ogłoszenia „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”, (funduszeeuropejskie.gov.pl) Termin składania ofert upływa z dniem 2 lipca 2021 r. o godz. 15.00.


04/05/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc maj 2021 r.


01/04/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc kwiecień 2021 r.


01/02/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc luty 2021 r.


18/01/2021
 

Wznawiamy realizację staży!

Biuro projektu informuje, iż z dniem 21 stycznia 2021 r. wznowiona zostaje realizacja staży zawodowych w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”. Realizacja doradztwa zawodowego będzie natomiast kontynuowana.


18/01/2021
 

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc styczeń 2021 r.


16/12/2020
Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc grudzień 2020 r.


28/10/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


23/10/2020

Realizacja staży i doradztwa – wstrzymana!

  Biuro projektu informuje, iż z dniem 24 października 2020 r. realizacja staży zawodowych oraz doradztwa zawodowego w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim” zostaje wstrzymana do dnia 8 listopada br.


Komunikat z 23.10.2020 r.: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne


02/10/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”.

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich” na miesiąc październik 2020 r.


23/09/2020

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia harmonogram udzielania wsparcia (Pobierz) w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.


23/09/2020

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu przedstawia listę osób zakwalifikowanych (Pobierz) do udziału w Projekcie pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”, listę rezerwową (Pobierz) oraz listę osób, które nie zakwalifikowały się (Pobierz) do udziału w Projekcie.


07/09/2020
 

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

Biuro projektu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich”.   Rekrutacja trwa od dnia 7 września 2020 r. do 17 września 2020 r. Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcących się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.   Projekt polega na: – wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów. Szczegółowe formy wsparcia w ramach projektu zostały opisane w Regulaminie Projektu zamieszczonym poniżej. Uczestnikiem Projektu może być: A. UCZEŃ, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/uczy się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest uczniem Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, Zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w projekcie (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie. B. NAUCZYCIEL, który w chwili zgłoszenia do projektu spełnia następujące kryteria i warunki: a) zamieszkuje/pracuje na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) jest nauczycielem zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, c) dostarczy do Biura Projektu Partnera (ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski) wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa w projekcie, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Umowę uczestnictwa w Projekcie.   Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionego oraz podpisanego Formularza zgłoszeniowego w Biurze Partnera Projektu: Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim Pokój numer 26 ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15 64-761 Krzyż Wielkopolski Osoby posiadające trudności w poruszaniu się proszone są o wcześniejszy kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 672564076 lub mail: sekretariat@zs-krzyz.pl   DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA: Regulamin projektu POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH:  

Regulamin projektu POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – UCZEŃ POBIERZ

 

Formularz zgłoszeniowy – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Deklaracja uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Oświadczenie – dane osobowe POBIERZ

Umowa uczestnictwa w projekcie – UCZEŃ POBIERZ

 

Umowa uczestnictwa w projekcie – NAUCZYCIEL POBIERZ

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego POBIERZ


Z dniem 1 września 2020 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu:  

Projekt pt.”Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r. w Krzyżu Wielkopolskim”

    współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 na podstawie umowy nr RPWP.08.03.01-30-0039/19-00  

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.09.2020 r.-30.09.2022 r. Wartość projektu: 863 117,50 zł Kwota dofinansowania: 776 793,50 zł Zasięg terytorialny: powiat czarnkowsko-trzcianecki  

Cele projektu:

– wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie 72 uczniów (36K, 36M, 4 ON) uczących się w Zespole Szkół w Krzyżu Wielkopolskim, – wzrost poziomu kwalifikacji zawodowych 5 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, – utworzenie Punktu Informacji i Kariery, – doposażenie 3 pracowni szkolnych.

Projekt polega na:

– wsparciu 5 nauczycieli w realizacji doskonalenia zawodowego w formie: kursów/szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe, realizowanych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i indywidualnym programem rozwoju zawodowego, – wsparciu 72 uczniów w zakresie doradztwa zawodowego, – organizacji dla 72 uczniów kursów/szkoleń pozwalających na zdobycie dodatkowych umiejętności i kompetencji zwiększających szanse na rynku pracy, – realizacji staży zawodowych dla 60 uczniów, – doposażeniu pracowni i warsztatów szkolnych.  

Dla kogo:

Grupą docelową projektu jest: – 72 uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim, kształcącym się w zawodzie technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/uczących się na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, – 5 nauczycieli zawodu w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim na kierunkach: technik elektryk, technik mechanik lub technik spedytor, zamieszkujących/pracujących na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Partnerem projektu jest:

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wielkopolskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wielkopolski

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.
Lista rankingowa po odwołaniach
22/12/2020r.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA WSPARCIA POMOSTOWEGO FINANSOWEGO PRZEDŁUŻONEGO


Biuro projektu „Fabryka biznesu” zamieszcza dokumenty dotyczące rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego. Uczestnicy projektu, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego proszeni są o rozliczenie przyznanego wsparcia w oparciu o zamieszczone poniżej dokumenty. Rozliczenie należy przedkładać za okres zgodny z okresem wskazanym w otrzymanej decyzji o przyznaniu wsparcia pomostowego przedłużonego.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
1. Aktualizacja wydatków – POBIERZ
2. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach w ramach wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ
3. Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ
4. Oświadczenie o niefinansowaniu wydatków z innych źródeł publicznych – POBIERZ
 

 

Biuro projektu „Fabryka biznesu” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.

Osoby ubiegające się o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego na okres
od 7 do 12 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej proszone są o złożenie do Biura projektu następujących dokumentów w terminie do 2 listopada 2020 r. do godz. 15.00:


 

1. Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego wraz z załącznikami – w 2 egzemplarzach.

2. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – w 1 egzemplarzu.

3. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – w 1 egzemplarzu.


Maksymalna kwota wsparcia pomostowego przedłużonego, o którą można wnioskować to 2000 zł netto.


Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie, zaparafowanie na każdej stronie oraz podpisane
w wyznaczonych miejscach przez uczestnika projektu.


Wskazówki do wypełnienia dokumentów:1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.

We wniosku w miejscu: Planowana data rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać dzień, w którym rozpoczyna się 7 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej.
W miejscu: Planowana data zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać dzień,w którym mija rok prowadzenia działalności gospodarczej.


Przykład:

Uczestnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 04.05.2020 r. jako planowaną datę rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać: 04.11.2020 r., jako planowaną datę zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego należy wpisać: 03.05.2021 r.


Wszystkie załączniki do wniosku tj. kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.


2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.

Składając powyższe oświadczenie należy pamiętać, że otrzymana dotacja inwestycyjna i wsparcie pomostowe na pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej jest pomocą de minimis, dlatego też w oświadczeniu należy wskazać wysokość otrzymanego wsparcia z podziałem na wsparcie otrzymane od firmy Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński i firmę Euronaukę oraz inne jeśli uczestnik w ostatnich dwóch latach otrzymał pomoc de minimis. Wypełniając oświadczenie należy posiłkować się danymi z otrzymanych zaświadczeń de minimis i załączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie otrzymanych zaświadczeń.


3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.


Należy wypełnić Część A oraz Część E. Pozostałe część zostały dla ułatwienia wypełnione przez pracowników biura projektu, jednak prosimy o przeanalizowanie zaznaczonych odpowiedzi i ich ewentualną korektę zgodnie z sytuacją prowadzonej działalności gospodarczej.


Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania lub siedzibę należy wypełniać zgodnie z Listą identyfikatorów gmin obowiązującą od 2011 r. znajdującą się pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/sporzadzanie_sprawozdan_z_wykorzystaniem_aplikacji_shrimp.php#faq1944


Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis to dokumenty wymagane przez Unię Europejską od osób ubiegających się o pomoc de minimis określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (D. Urz. UE L 352 z 24.12.2013). Niezłożenie ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego.


Komplet dokumentów prosimy składać do Biura projektu:

– listownie (adres: ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15), 64-920 Piła lub

– osobiście – do skrzynki na listy zawieszonej przed wejściem do biura projektu do 02.11.2020 r. do godz. 15.00.


Ponadto informujemy, iż ze względu na wzrost zachorowań na Covid-19 nie będzie możliwości sprawdzenia kompletności składanych dokumentów w siedzibie biura projektu. Dlatego też, zwracamy się z prośbą o dołożenie wszelkich starań, aby złożone dokumenty były sporządzone zgodnie z powyższymi wskazówkami.


W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.


Załączniki do pobrania:

1. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego – POBIERZ

2. Oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis – POBIERZ

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ 

 

28/11/2020r.

 

Wstępna lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu Fabryka biznesu.


12/10/2020r.


Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński zaprasza do składania ofert w ramach rozeznana rynku na Świadczenie specjalistycznych indywidualnych usług doradczych o charakterze biznesowym dla uczestników projektu „Fabryka biznesu” nr RPWP.06.03.01-30-0119/17, którzy otrzymali środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu.

Zapytanie – doradztwo.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.


 

 

 

 

 

 

25/03/2020r.

 

 

 

Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu.


Biuro projektu zaprasza do zapoznania się ze wstępną listą rankingową osób zakwalifikowanych do otrzymania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Fabryka biznesu. POBIERZ 

 

 

18/02/2020r.

 

 

 

Biuro projektu informuje, iż uczestnicy projektu „Fabryka biznesu” ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości powinni złożyć do Biura projektu w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia ostatniego planowanego doradztwa indywidualnego następujące dokumenty:1. Biznesplan wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach. POBIERZ

2. Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w 2 egzemplarzach. POBIERZ

3. Oświadczenie do wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego w jednym egzemplarzu. POBIERZ

4. Zaświadczenie o ukończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w 1 egzemplarzu (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczestnika projektu).5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ZUS. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed zawarciem umowy o przyznanie środków finansowych
na rozwój przedsiębiorczości (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy byli zarejestrowani w CEiDG i/lub KRS) w 1 egzemplarzu.

lub

Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (dotyczy wyłącznie uczestników projektu, którzy dotychczas nie prowadzili działalności gospodarczej) w 1 egzemplarzu.
POBIERZ


Powyższe dokumenty należy składać osobiście do Biura projektu w Pile (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:

Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński

ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)

64-920 Piła

Liczy się data wpływu do Biura projektu.Prosimy o zwrócenie uwagi, aby dokumenty o których mowa w punktach 1-2 były:

– wypełnione elektronicznie (wszystkie pola powinny być wypełnione, prosimy
o niepozostawianie pustych pól tj. w pustych polach dotyczących części opisowych proszę wstawić „-” w pustych polach dotyczących liczb proszę wstawić wartość „0”),


– podpisane przez uczestnika projektu w miejscach do tego wyznaczonych, wszystkie kartki powinny być zaparafowane przez uczestnika projektu w prawym dolnym rogu kartki.Terminy składania dokumentów:

– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 15.02.2020 r.

termin składania dokumentów – 28.02.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 17.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 02.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 18.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 03.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 19.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 04.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 20.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 05.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 21.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 22.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


– dla uczestników projektu, którzy ostatnie doradztwo ukończyli w dniu 23.02.2020 r.


termin składania dokumentów – 06.03.2020 r.


 
 

 

 

 

11/02/2020r.

 

Biuro projektu zamieszcza katalog kosztów w ramach wsparcia pomostowego udzielanego w projekcie „Fabryka biznesu”.– Katalog wydatków – wsparcie pomostowe POBIERZ 
 

 

11/02/2020r.

 

Biuro projektu zamieszcza zatwierdzone w dniu 11.02.2020 r. przez Instytucję Zarządzającą tj. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego następujące dokumenty dot. projektu „Fabryka biznesu”:


– Biznesplan POBIERZ

– Regulamin przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości POBIERZ


Prosimy o zapoznanie się z treścią ww. dokumentów i sporządzanie biznesplanów na aktualnie obowiązujących wzorach.


 
 

 

27/01/2020r.

 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z aktualnym Harmonogramem szkoleń oraz doradztwa indywidualnego w ramach projektu „Fabryka biznesu”.

Harmonogram szkoleń grupa I – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa II – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa III – POBIERZ

Harmonogram szkoleń grupa IV – POBIERZ

Harmonogram doradztwa indywidualnego – POBIERZ


 
 

 

20/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza harmonogram szkoleń w ramach projektu „Fabryka biznesu”

Grupa I – Harmonogram – POBIERZ

Grupa II – Harmonogram – POBIERZ

Grupa III – Harmonogram – POBIERZ

Grupa IV – Harmonogram – POBIERZ


 
 

 

20/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza zanonimizowaną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Fabryka biznesu” po procedurze odwoławczej.

POBIERZ
 

 

10/12/2019r.

 

Biuro projektu zamieszcza zanonimizowaną wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu „Fabryka biznesu”. Przedstawiona punktacja zawiera liczbę punktów otrzymanych z I i II etapu rekrutacji. – PrzeczytajBiuro projektu uprzejmie informuje, iż termin przyjmowania zgłoszeń do projektu „Fabryka biznesu”

został przedłużony do 15 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o składnie Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami do 15 listopada br!
 

 

09/12/2019

 

 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi zasad ubiegania się o środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Fabryka biznesu”: 

1) Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. POBIERZ

2) Biznesplan. POBIERZ


3) Karta oceny biznesplanu. POBIERZ

4) Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego. POBIERZ

5) Umowa o udzielenie wsparcia finansowego zawierana pomiędzy Uczestnikiem a Beneficjentem. POBIERZ


6) Oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem wraz z zestawieniem poniesionych wydatków w ramach udzielonej dotacji POBIERZ


7) Oświadczenie dot. rozliczenia wsparcia pomostowego finansowego wraz z zestawieniem poniesionych wydatków. POBIERZ
 

 

Firma Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński
we wrześniu 2019 r. rozpoczyna realizację projektu

„Fabryka Biznesu”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet: VI Rynek pracy, Działanie: 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałanie: 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiaty pilski i złotowski, którzy planują uruchomienie działalności gospodarczej i poszukują środków finansowanych oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego ułatwiającego pierwsze kroki w biznesie. 

Termin realizacji projketu:

30.09.2019 r. – 31.03.2021 r.


 

Kto może wziąć udział w projekcie?


Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących powiaty pilski
lub złotowski, które ukończyły 30 rok życia i jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby w wieku 50 lat i więcej,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami. 

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób, które planują rozpoczęcie działalności gospodarczej.


 

Co oferujemy?


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 48 uczestników projektu przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Dotację inwestycyjną dla 35 uczestników projektu w wysokości 25 500 zł netto!

3. Wsparcie pomostowe dla 35 uczestników projektu w wysokości 2 000 zł netto miesięcznie w okresie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

4. Przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 uczestników projektu w wysokości 2000 zł netto miesięcznie w okresie od 7 do 12 miesiąca prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.

5. Indywidualne doradztwo specjalistyczne w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.


 

 

Wyłączenia:


Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG/były zarejestrowane jako przedsiębiorcy
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie
12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


 

 

Etapy projektu


REKRUTACJA


Rekrutacja do projektu: październik 2019 r. – grudzień 2019 r. -> Zobacz


 

I etap – ocena Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie. Ocenę przeprowadza dwóch ekspertów ds. przedsiębiorczości.

II etap – badanie wśród potencjalnych uczestników projektu predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej. Badanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej przeprowadza doradca zawody.
48 osób z najwyższą liczbą punktów z I i II etapu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych do projektu.


Szczegółowe terminy rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej projektodawcy po zaakceptowaniu przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski w Poznaniu Regulaminu rekrutacji projektu Fabryka biznesu oraz Formularza rekrutacyjnego. 

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE


Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 48 uczestników projektu obejmujące:

1. Szkolenia grupowe w wymiarze 74 godzin dydaktycznych obejmujące:
Szkolenie ABC przedsiębiorczości


 

Program:

1) Rejestrowanie działalności gospodarczej – 5 h,

2) Finansowanie działalności gospodarczej i instytucje wspierające działalność MSP – 2 h

3) Elementy prawa cywilnego – 4 h

4) Elementy prawa pracy – 3 h

5) Rozliczenia z ZUS – 6 h

6) Prowadzenie rozliczeń w MSP – 8 h

7) Biznes plan jako podstawa kalkulacji opłacalności przedsięwzięcia – 28 h

8) Prowadzenie biznesu z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu – 7 h.

Warsztaty z biznes planu – 11 h

2. Indywidualne doradztwo z zakresu tworzenia biznesplanu w wymiarze 6 godzin na uczestnika projektu.


 

DOTACJA INWESTYCYJNA


Przyznanie środków finansowych dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 35 uczestnikom projektu. Po złożeniu przez uczestników projektu biznesplanów nastąpi ich ocena i przyznanie wsparcia finansowego.
Wypłata środków finansowych nastąpi po założeniu przez uczestników działalności gospodarczej oraz wzniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

 

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 25 500 zł netto.


Uczestnik wnosi wkład w wysokości 500 zł. Wkład własny może być pieniężny lub rzeczowy (udokumentowany). 

WSPARCIE POMOSTOWE


Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest wyłącznie uczestnikom, którzy uzyskali jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu i wypłacane jest przez okres do 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie zaplanowano wsparcie dla 35 osób w okresie 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 2 000 zł netto miesięcznie.


 

 

PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE


Przedłużone wsparcie pomostowe wypłacane jest uczestnikowi projektu przez okres od 7 do do maksymalnie
12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W projekcie przewidziano wsparcie dla 12 uczestników projektu w wysokości 2000 zł netto miesięcznie.
W każdym etapie uczestnicy każdorazowo składają wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w wyznaczonym przez projektodawcę terminie. Terminy składania wniosków, wzory wniosków, wyniki rozstrzygnięcia, każdorazowo będą podawane na stronie www projektu. Wsparcie finansowe wypłacane jest uczestnikowi w miesięcznych ratach.


 

 

INDYWIDUALNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE


Specjalistyczne doradztwo indywidualne o charakterze prawnym, marketingowym, podatkowym, finansowym
w wymiarze 7-8 h na osobę prowadzone w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej.


 

 

MONITORING I KONTROLA URUCHOMIONYCH W RAMACH PROJEKTU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH


W ramach projektu przeprowadzone zostaną u uczestników projektu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej:

1) dwie wizyty kontrolne,

2) dwie wizyty monitorujące.
Wizyty kontrolne i monitorujące przeprowadzone zostaną w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestników projektu. Celem wizyt jest sprawdzenie, czy uruchomione w ramach projektu działalności gospodarcze są realizowane przez uczestników projektu, czy otrzymane w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z biznesplanem i znajdują się w posiadaniu uczestnika projektu.


 

 

Partnerem projektu jest:


EURONAUKA Andrzej Czubaj

ul. Harcerska 18

63-000 Środa Wielkopolska

 

Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Biuro projektu

ul. Dąbrowskiego 8 (biuro nr 15)

64-920 Piła

tel. +48 533 776 705

email: fabrykabiznesu@perzynski.eu

 

Wyjaśnienie pojęć:

 

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.


Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.


Sekcje PKD przyporządkowane do obszarów inteligentnych specjalizacji Wielkopolski oraz obszary innowacji międzybranżowych – POBIERZ

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach PO WER, Oś priorytetowa II. Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy na podstawie umowy nr POWER.02.04.00-00-0099/18

Najważniejsze informacje o projekcie:
Okres realizacji: 01.03.2019 r.-31.01.2020 r.
Wartość projektu: 970 707,50 zł
Kwota dofinansowania: 941 585,50 zł
Zasięg terytorialny: cała Polska


Cele projektu:
-podniesienie kompetencji w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES w związku z reformą sieci EURES w państwach członkowskich UE/EFTA
-poprawa jakości świadczenia usług sieci EURES
-przeszkolenie kluczowych i merytorycznych pracowników publicznych służb zatrudnienia

Dla kogo:
Grupą docelową projektu jest 750 pracowników publicznych służb zatrudnienia tj. doradcy oraz asystenci EURES, a także pośrednicy pracy zatrudnieni w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy w całej Polsce.

Program szkoleń:
– sieć EURES na poziomie unijnym i krajowym
– usługi wsparcia sieci EURES dla poszukujących pracy i pracodawców
– Europejski Portal Mobilności Zawodowej EURES Komisji Europejskiej
– systemy informatyczne wspierające świadczenia usług sieci EURES w Polsce
– krajowa strona internetowa
– portal Powroty
– unijne narzędzia informacyjno-rekrutacyjne sieci EURES
– platforma staży i praktyk zawodowych Drop’pin@EURES
– kompetencje i umiejętności na europejskim rynku pracy
– narzędzia i metody stosowane w europejskim pośrednictwie pracy
– ukierunkowane programy wspierające mobilność w zatrudnieniu
– media społecznościowe w międzynarodowym pośrednictwie pracy

Zajęcia będą się odbywały w formie wykładów, warsztatów, symulacji rozmów, studiów przypadku.


Partnerem projektu jest:
Centrum Szkolenia i Promocji PRESTIGE Patrycja Nowakowska-Szarek
Karzcino 25B
76-200 SŁUPSK

euresBiuro projektu zamieszcza dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu:

„Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Formularz rekrutacyjny – POBIERZ
Oświadczenie/deklaracja – POBIERZ
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
Umowa uczestnictwa w projekcie – POBIERZ


 

Biuro projektu zaprasza do zapoznania się z warunkami udzielania zwrotu kosztów za dojazdy na szkolenia dla uczestników projektu „Skuteczny EURES.

Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.
Do pobrania:
1. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu – POBIERZ
2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – POBIERZ
3. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu – POBIERZ
Biuro projektu zamieszcza harmonogram szkoleń „Skuteczny Eures” zatwierdzony przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – POBIERZ

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia...

O projekcie


Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze, w wieku 17-29 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim.
Dodatkowym celem projektu jest: – Zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji przez uczestników
– Zdobycie przez uczestników doświadczenia zawodowego
– Przełamanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy

Najważniejsze informacje o projekcie:

Okres realizacji: 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.
Wartość projektu: 1 635 968,35 zł
Kwota dofinansowania : 1 554 169,93

Najważniejsze efekty projektu:

– Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 100
– Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 60
– Liczba osób, która wzięła udział w stażu – 46
– Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej – 4

Adresaci projektu:

Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Wsparcie oferowane w ramach projektu

– Indywidualne poradnictwo zawodowe
– Warsztaty poszukiwania pracy
– Warsztaty kompetencji społecznych
– Indywidualne wsparcie w poszukiwaniu pracy i adaptacji społecznej
– Wsparcie finansowe dla osób, które podjęły pracę poza miejscem zamieszkania
– Kursy komputerowe
– Kursy zawodowe
– Płatne staże
– Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Uczestnikom zostaną zapewnione:

– bezpłatny udział w projekcie
– stypendia szkoleniowe i stażowe
– zwrot kosztów dojazdu na każdy dzień szkolenia i stażu
– bezpłatne materiały szkoleniowe poczęstunek formie cateringu

Rekrutacja


Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie lipiec 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Kto może wziąć udział w projekcie:


Osoby opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 12 miesięcy od opuszczenia), w wieku 17-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. młodzież NEET, które mieszkają w województwie wielkopolskim.

Dodatkowe warunki uczestnictwa:


– Status na rynku pracy: osoby bezrobotne i bierne zawodowo
– Wiek: osoby w wieku 17-29 lat
– Miejsce zamieszkania: województwo wielkopolskie
– Płeć: 3 kobiety, 97 mężczyzn
– Wykształcenie: średnie lub niższe

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI:


1. Konsultacje z doradcą zawodowym i identyfikacja potrzeb uczestników.
2. Konsultacje z psychologiem i ocena motywacji, kompetencji społecznych i postawy wobec pracy.

O przyjęciu do projektu będzie decydowała liczba punktów otrzymanych przez kandydatów od doradcy zawodowego i psychologa.
W rekrutacji zarezerwowane będą miejsca dla następujących osób:
3% – dla kobiet
5% – dla osób niepełnosprawnych
100% – dla osób z wykształceniem średnim lub niższym

INNE WAŻNE INFORMACJE:


– Wszystkie informacje nt. naboru będą umieszczane na stronie internetowej Euronauki.

Wsparcie oferowane w projekcie


W projekcie założono kilka różnych form wsparcia, z których będą mogli wybierać uczestnicy. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w stażu, kursie zawodowym i stażu, dotacji na rozpoczęcie działalności.

1. Indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualny Plan Działania)

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD) przez doradcę zawodowego, w konsultacji z psychologiem, poprzez pogłębiony wywiad i test predyspozycji zawodowych. IPD będzie sporządzony przy uwzględnieniu wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej, możliwości oraz preferencji uczestnika, predyspozycji zawodowych i ograniczeń.

2. Pośrednictwo pracy

Celem pośrednictwa jest kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami uczestnika. Podczas trwania projektu pośrednik pracy będzie wspierał uczestników w poszukiwaniu pracy.

3. Pomoc specjalistyczna

Uczestnicy będą mogli, w razie potrzeby, skorzystać z pomocy prawnej, komorniczej, lekarskiej przy rozwiązywaniu problemów prawnych, dotyczących zadłużenia, itp.

4. Pomoc mentorska

Część uczestników będzie mogła skorzystać ze wsparcia mentora, który poprzez indywidualną pracę będzie wspierał ich w adaptacji społecznej i zawodowej.

5. Wsparcie mobilności geograficznej

– dodatek realokacyjny, w wysokości 8 109,78 zł, dla 5 osób które podejmą pracę w odległości ponad 50 km od swojego miejsca zamieszkania
– dofinansowanie dojazdów do pracy przez 6 miesięcy dla 5 osób

6. Warsztaty kompetencji społecznych (30 godzin)

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji społecznych uczestników.

7. Warsztaty poszukiwania pracy (18 godzin)

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy przez uczestników.

8. Kursy zawodowe (dla 58 osób)

Kursy zawodowe mają na celu nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie.
Dobór tematów kursów będzie dokonywanie zgodnie z Indywidualnym Planem Działania każdego uczestnika.

9. Kursy komputerowe ECDL e-Obywatel (42 godziny)

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu, w tym m.in. obsługi poczty internetowej, internetu, e-usług oraz programów MS Word i Excel.

10. Staże (dla 46 osób)

Celem jest nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego poprzez staże spełniające standardy zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży.

Stażystom przysługuje:

– stypendium stażowe w wysokości: 1 440,00 zł „na rękę”
– zwrot kosztów dojazdu na staż
– opłacenie badania lekarskiego
– zakup odzieży ochronnej lub sfinansowanie przygotowania miejsca pracy dla wybranych stażystów

11. Wsparcie finansowe (dla 4 osób)

– dotacja w wysokości do 24 329,34 zł
– comiesięczne wsparcie finansowe, w wysokości do 1 150,00 zł, wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, na pokrycie podstawowych kosztów funkcjonowania firmy

Do pobrania


Dokumenty rekrutacyjne:


– Regulamin rekrutacji (Plik PDF)
– Formularz rekrutacyjny (Plik PDF)
– Formularz rekrutacyjny (plik DOCX)- wersja Microsoft Office Word 2007 / Microsoft Word 2010 / Microsoft Word 2013

Dokumenty dla uczestników


– Regulamin projektu

Kontakt

Michał Jędraszak
michal.jedraszak@euronauka.eu
tel. 506 380 718
 

 

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Projekt Akademia k@riery


współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie umowy nr POWR.01.03.01-00-0005/15-00.

Cele projektu

Celem projektu Akademia k@riery jest wzrost aktywności zawodowej wśród 40. młodych osób do 29. roku życia pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiat pilski, wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Celem projektu jest również:
– wyposażenie uczestników w umiejętność skutecznego poruszania się po rynku pracy,
– zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z własnymi predyspozycjami,
– wyposażenie uczestników w umiejętność swobodnego korzystania z podstawowych programów komputerowych (kurs ECDL),
– zdobycie doświadczenia zawodowego (staż zawodowy) na stanowisku pracy dla 27. uczestników projektu,
– zdobycie zatrudnienia dla minimum 15 osób.

Najważniejsze informacje o projekcie

Okres realizacji: 21.09.2016 r. – 31.08.2018 r.

Wartość projektu: 662 937,50 zł

Kwota dofinansowania: 628 977,50 zł

Najważniejsze efekty projektu

– liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu – 40,
– liczba osób, która uzyskała kwalifikacje zawodowe – 40,
– liczba osób, która wzięła udział w stażu zawodowym – 27.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do 40. młodych osób do 29. roku życia, pozostających bez pracy, nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu, zamieszkujących powiat pilski, należących do jednych z następujących grup:
– do absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii,
– do absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych,
– do matek samotnie wychowujących dzieci,
– do młodzieży z pieczy zastępczej, opuszczającej pieczę zastępczą (do roku po opuszczeniu pieczy).

Wparcie oferowane w ramach projektu

– warsztaty motywacyjne – Kuźnia optymizmu
– doradztwo indywidualne
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy szkolenie IT
– pośrednictwo zawodowe
– szkolenie zawodowe
– płatne staże

Uczestnikom zapewniamy

– bezpłatny udział w projekcie,
– zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– catering.

Rekrutacja

Prowadzona jest w sposób ciągły w okresie od 1 października 2016 r. Formularze rekrutacyjne należy składać do Biura projektu, mailem lub pocztą.

Adres:

Biuro projektu
Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński
ul. Kasztanowa 51
64-930 Dolaszewo

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI

1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego, weryfikacja kryteriów formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji: matki samotnie wychowujące dzieci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy.
3. Zbadanie poziomu motywacji.

Inne ważne informacje

Wszystkie informacje na temat naboru będą umieszczane na stronie internetowej Usługi Szkoleniowych Maciej Perzyński.

Wsparcie w ramach projektu

W projekcie założono kilka różnych form wsparcia. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w szkoleniu zawodowym, płatnym stażu.

1. Warsztaty motywacyjne – Kuźnia optymizmu.
Uczestnicy wezmą udział w grupowych zajęciach (20 godz.), których celem jest podniesienie samooceny, nauka umiejętności interpersonalnych, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie atutów w poszukiwaniu pracy.

2. Doradztwo indywidualne z ustaleniem ścieżki wsparcia.
Każdy uczestnik będzie miał przygotowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania (IPD) z uwzględnieniem wykształcenia, sytuacji społeczno-zdrowotnej,predyspozycji i preferencji zawodowych oraz ograniczeń.

3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.
Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy oraz umiejętności samodzielnego wyszukiwania ofert pracy. Wymiar warsztatów – 24 godz.

4. Szkolenie IT.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawami obsługi komputera i internetu; szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ECDL. Wymiar szkolenia – 80 godz.

5. Szkolenie zawodowe.
Szkolenia zawodowe będą indywidualnie dostosowywane do predyspozycji i preferencji zawodowych uczestnika oraz na podstawie Rankingu zawodów deficytowych dla powiatu pilskiego.

6. Staże zawodowe (dla 27 uczestników).
Płatne staże zawodowe zorganizowane zostaną w zawodzie zbieżnym z ukończonym szkoleniem zawodowym, zgodnie ze standardami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.

Pierwszeństwo we wsparciu jest dla osób, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego. Wymiar: 3 miesiące.

7. Pośrednictwo pracy.
Pośrednictwo pracy prowadzone będzie równolegle ze szkoleniami zawodowymi, aby jak najszybciej znaleźć zatrudnienie dla uczestników.

Dokumenty do pobrania:
1. Formularz rekrutacyjny.
2. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Akademia k@riery.
3. Umowa udziału w projekcie.


Kontakt:


Monika Strzelczyk
tel. +48 533 776 705
email: biuro@perzynski.eu


REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29. roku życia zamieszkujących powiat pilski; w szczególności kobiet, osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Celem projektu jest również:
– zdobycie kwalifikacji zawodowych (teoretycznych i praktycznych) zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy umożliwiających podjęcie zatrudnienia,
– wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy,
– wzrost kompetencji przedsiębiorczych,
– zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez realizację staży,
– podjęcie pracy przez minimum 20. uczestników.

Projekt Akademia Kompetencji Zawodowych RPWP.06.02.00-30-055/15 realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+ na lata 2014-2020 w ramach Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa.

Najważniejsze informacje o projekcie


Okres realizacji: 01.11.2016 – 30.04.2019.
Wartość projektu: 977 791,13 zł.

Najważniejsze efekty projektu

– liczba osób objętych wsparciem aktywizacji zawodowej w programie – 50,
– liczba osób, która uzyskała kwalifikacje po opuszczeniu programu – 47,
– liczba osób pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek), po opuszczeniu programu – 20.

Adresaci projektu


Projekt skierowany jest do 50. osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29. roku życia, zamieszkujących powiat pilski.

Wparcie oferowane w ramach projektu

– indywidualne doradztwo zawodowe,
– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
– warsztaty z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej,
– szkolenia zawodowe z branż strategicznych dla powiatu pilskiego,
– płatne staże,
– pośrednictwo pracy.

Uczestnikom zapewniamy

– bezpłatny udział w projekcie,
– zwrot kosztów dojazdu na warsztaty, szkolenia,
– bezpłatne materiały szkoleniowe,
– catering.

Rekrutacja

Od 04.12.2016 r.

Kto może wziąć udział w projekcie?


Osoby powyżej 29. roku życia poszukujące pracy, bierne zawodowo, zamieszkujące powiat pilski.

Zgłoszenie do projektu


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie Formularza rekrutacyjnego.

ETAPY REKRUTACJI


1. Złożenie Formularza rekrutacyjnego, weryfikacja kryteriów formalnych.
2. Kandydaci, którzy spełnią kryteria formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu rekrutacji, pierwszeństwo będą miały osoby znajdujące się w najbardziej niekorzystnej sytuacji: osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby pozostające bez zatrudnienia powyżej 12 m-cy.

Wsparcie w ramach projektu


W projekcie założono kilka różnych form wsparcia. Każdy uczestnik otrzyma wsparcie dostosowane do swoich indywidualnych potrzeb, np. udział w szkoleniu zawodowym, płatnym stażu.

1. Indywidualne doradztwo zawodowe w wymiarze 4h/osobę.

Każdy uczestnik będzie miał przygotowany przez doradcę zawodowego Indywidualny Plan Działania (IPD) podyktowany koniecznością identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy, potrzeb uczestników, zdiagnozowania ich indywidualnych możliwości i predyspozycji w celu określenia indywidualnej ścieżki zawodowej, dostosowania rodzaju wsparcia zwiększającego szanse na podjęcie zatrudnienia.

2. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 80h/grupę.

Celem warsztatów jest zdobycie wiedzy o rynku pracy, umiejętności samodzielnego wyszukiwania ofert pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Warsztaty z przedsiębiorczości z elementami ekonomii społecznej w wymiarze 30 h/grupę.

Udzielenie wsparcia w postaci warsztatów będzie wynikało z IPD uczestnika oraz opracowanej przez doradcę zawodowego indywidualnej ścieżki wsparcia. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników projektu z problematyką prawną dotyczącą podstaw zakładania i funkcjonowania działalności gospodarczej, obowiązkami przedsiębiorcy, a także z istniejącymi na rynku formami wsparcia w postaci zwrotnych i bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

4. Szkolenia zawodowe.
Szkolenia zawodowe z branż strategicznych dla powiatu pilskiego, wynikające z zawodów deficytowych i według smart specialisation:
– pracownik magazynowy z obsługą komputerowych programów magazynowych i/lub z uprawnieniami na wózek widłowy;
– telemarketer – pracownik call center;
– spawanie metodą MAG lub TIG;
– montażysta rusztowań budowlanych;
– kurs koparko – ładowarki klasy III;
– kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną.

Uczestnikom szkoleń zawodowych wypłacamy stypendium!5. Staże zawodowe.


Płatne staże zawodowe w wysokości 1460 zł miesięcznie zorganizowane zostaną w zawodzie zbieżnym z ukończonym szkoleniem zawodowym, zgodnie ze standardami Europejskich Ram Jakości Praktyk i Staży.

6. Pośrednictwo pracy.


Pośrednictwo pracy prowadzone będzie równolegle ze szkoleniami zawodowymi, aby jak najszybciej znaleźć zatrudnienie dla uczestników.

Osoba do kontaktu:


Monika Strzelczyk
tel. +48 533 776 705
email: biuro@perzynski.eu

 

 
AKTUALNOŚCI I INFORMACJE

 


 

30.09.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.


Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

14.08.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”


Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 14.08.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

09.07.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)


 

26.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 26.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

05.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 05.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

01.06.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 01.06.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

28.05.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 28.05.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

25.05.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.


 

15.05.2018 r.


Biuro projektu ogłasza rekrutację uzupełniająca do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 15.05.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

10.05.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu projektu „Akademia kompetencji zawodowych”.

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.


 

12.03.2018 r.


Biuro projektu ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 12.03.2018 r.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

01.02.2018 r.

Biuro projektu ogłasza nabór nowych grup do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach od 01.02.2018 r. do 20.02.2018 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

25.03.2017 r.

Biuro projektu ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

Osoby chętne zapraszamy do składania Formularzy zgłoszeniowych do projektu od 25.03.2017 r.


Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy!

 


 

11.01.2017 r.

Biuro projektu ogłasza drugą turę rekrutacji do projektu „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach 11.01.2017 r. do 24.01.2017 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.


Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy! 


 

04.12.2016 r.

Biuro projektu zaprasza do udziału w projekcie „Akademia kompetencji zawodowych”!

W dniach od 04.12.2016 r. do 10.01.2017 r. Biuro projektu przyjmuje zgłoszenia do udziału w projekcie. Osoby zainteresowane mogą składać Formularze rekrutacyjne w Biurze projektu lub listownie. Biuro projektu mieści się w Dolaszewie przy ul. Kasztanowej 51.

Dokumenty do pobrania:
-> Formularz zgłoszeniowy
-> Formularz zgłoszeniowy (powiększony)

 

Serdecznie zapraszamy! 


 01.12.2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem projektu „Akademia kompetencji zawodowych”

Dokumenty do pobrania:
-> Regulamin projektu Akademia kompetencji zawodowych.

REALIZOWANE PROJEKTY

Akademia kształcenia zawodowego

Akademia kształcenia zawodowego 23/09/2022 r. Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do Projektu pt. „Akademia kształcenia zawodowego – program rozwoju uczniów Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 r.

Sprawdź >>>

Fabryka biznesu

Fabryka biznesu Biuro projektu zamieszcza ostateczną Listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego finansowego przedłużonego w ramach projektu „Fabryka biznesu” po zakończeniu procedury odwoławczej.Lista rankingowa

Sprawdź >>>

Skuteczny EURES

Skuteczny EURES Projekt 'Skuteczny EURES. Szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES’ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Sprawdź >>>

Od kształcenia do zatrudnienia…

Od kształcenia do zatrudnienia… O projekcie Cele projektu Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, opuszczających zakłady karne lub

Sprawdź >>>

Akademia k@riery

Akademia k@riery Projekt Akademia k@riery współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na podstawie umowy zawartej z Ministrem

Sprawdź >>>

Akademia Kompetencji Zawodowych

Akademia Kompetencji Zawodowych Cele projektu Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 50 osób poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29.

Sprawdź >>>